โผฏฐัพพะ

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2547

 

โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่มาถูกต้องกาย สิ่งที่กายสัมผัสแตะต้องได้ เรียกว่า สัมผัส ก็มี

 

         โผฏฐัพพะ ได้แก่อารมณ์หรือสัมผัสที่มีลักษณะเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หยาบ ละเอียดเป็นต้น ซึ่งมากระทบหรือสัมผัสกับกาย และกายสามารถรู้สึกได้ถึงลักษณะนั้น เช่นน้ำกระเซ็นมาถูกแขน แขนรู้สึกถึงสิ่งที่มาถูกนั้น

 

โผฏฐัพพะ จัดเป็นกามคุณและเป็นกามารมณ์อย่างหนึ่ง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0037801027297974 Mins