เผดียง

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2547

 

 

เผดียง หมายถึงบอกให้รู้ นิมนต์ อาราธนา เป็นคำที่ใช้แก่พระสงฆ์โดยเฉพาะ เช่น

  • เผดียงกาล หมายถึงบอกกำหนดเวลาให้พระสงฆ์รู้

  • เผดียงสงฆ์ หมายถึงอาราธนา พระสงฆ์ บอกให้พระสงฆ์ทราบ

  • เผดียงให้อยู่ก่อน หมายถึง นิมนต์ให้พระสงฆ์อยู่ก่อน เช่นที่ใช้ว่า

 

“ ทรงรับสั่งให้เจ้าพนักงานไปเผดียงกาลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์”

 

“ พระมหาเถระจึงเผดียงแก่สงฆ์ว่า ดูก่อนผู้มีอาวุโส”….

 

“ เธอจงรีบไปเผดียงให้ท่านอยู่ในพระอุทยานก่อน อย่าให้ท่านไป”

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.010118118921916 Mins