เดาะกฐิน กฐินเดาะ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2547

 

เดาะ ในคำไทย หมายถึงร้าวจนจะหัก เช่นไม้คานเดาะ แขนเดาะ

เดาะ ในคำวัด หมายถึงการรื้อออก การถอนออก ใช้ในเรื่องกฐินว่า เดาะกฐิน

 

            เดาะกฐิน หมายถึง กฐินสิ้นสุด อานิสงส์กฐินหมดเขต เป็นสำนวนพระวินัย คือพระสงฆ์ผู้ได้รับกฐินแล้วย่อมได้อานิสงส์ข้อหนึ่งว่าขยายเวลาทำจีวรออกไปได้อีก ๔ เดือน แต่หากในระหว่างนั้นภิกษุหมดความกังวลในอาวาสโดยออกจากวัดไปไม่คิดกลับมาอีก และหมดความกังวลในจีวรคือทำจีวรเสร็จแล้วหรือทำจีวรค้างอยู่แต่เกิดเสียหาย หรือหายไปจึงหมดหวังที่จะได้ผ้ามาทำจีวรอีก เมื่อหมดกังวลหมดหวังเช่นนี้เรียกว่า เดาะกฐิน หรือ กฐินเดาะ เท่ากับรื้อไม้สะดึงแล้ว ขาดสิทธิ์ที่จะถือเอาประโยชน์จากการได้กรานกฐิน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0081974148750305 Mins