ต้นแบบกายและใจ 

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2565

2-4-65-5-b.jpg

ต้นแบบกายและใจ 
.
พระคุณของพ่อแม่อยู่ที่ตรงไหน ?
อยู่ที่ ๑) ให้ต้นแบบกายมนุษย์ และ ๒) ให้ต้นแบบใจ คือ นิสัยและคุณธรรมของมนุษย์ ถ้าได้ ๒ อย่างนี้ก็เหลือเฟือแล้ว ส่วนอย่างอื่นถือเป็นของแถม มองตรงนี้
.
แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ ประเภทมีลูกแล้วก็ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ด้านต้นแบบใจมันก็หย่อนไปนะ ได้แต่ต้นแบบกาย ก็ไปดูแก้ไขตัวเองให้ดี ใครไม่ได้ดูแลลูกเท่าที่ควรจะเป็นก็ไปทุ่มเท ดูเป็นต้นแบบทางศีลธรรม ทางคุณธรรมให้ลูกให้เต็มที่
.
เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการแต่งงานและมีลูก ปู่ย่าตาทวดจึงมองอยู่ ๒ ลักษณะว่า ฉันนี่มีคุณความดีในตัวจริงพอจะเป็นพ่อแม่คนได้ จึงคิดจะเป็นพ่อแม่คน และฉันก็มีทรัพย์สมบัติพอที่จะเลี้ยงเขา เลี้ยงตัวเองได้เป็นสุข จึงได้คิดแต่งงาน

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010010302066803 Mins