"ทานบารมี"  เป็นจุดเริ่มต้น

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2565

m612x918%20%2844%29.jpg

"ทานบารมี"  เป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างบารมีทั้งหมด
เปรียบเสมือนบันไดก้าวแรก
ที่จะทำให้การสร้างบารมีอย่างอื่น
ก้าวไกลต่อไปได้อีก
-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0074402014414469 Mins