ทั้งทาน ศีล ภาวนา พอถึงวันสุดท้ายของชีวิต เราจะได้ปลื้ม ชื่นใจ
...อ่านต่อ
พอหลุดจากพันธนาการนั้น ก็ไปพันธนาการนี้
...อ่านต่อ
ความเมตตา ปรารถนาดี ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
วันนี้ ไม่ได้ พรุ่งนี้...เอาใหม่ เหนื่อยเหน็ดไม่เป็นไร
...อ่านต่อ
เพื่อตัวเราเองจะได้มีความสุขก่อนใคร พอใจมีความสุขเป็นพื้นฐาน
...อ่านต่อ
เป็นบริกรรมนิมิตก็ได้ ขายทุเรียนก็นิกทุเรียน ขายเงาะ ขายมังคุด
...อ่านต่อ
ให้สะอาด ให้ร่มรื่น คุณยายท่านถือความสะอาด
...อ่านต่อ
เป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ มารมี...บารมีลด มารหมด....บารมีเพิ่ม
...อ่านต่อ
เหมือนของกายสิทธิ์ ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น
...อ่านต่อ
จะบังคับให้เราคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว จะมีวิบากกรรมที่เลวทราม
...อ่านต่อ
อยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา ฝึกจนเป็นนิสัย คิด พูด ทำ จะได้เป็นบุญกุศล
...อ่านต่อ
พวกเรายังอยู่ในวัยที่สดชื่น แข็งแรง อยู่ในวัยที่ดีที่สุด
...อ่านต่อ
แสดงว่า...เริ่มผิดวิธีแล้ว เริ่มลุ้น เริ่มเร่ง เริ่มเพ่ง เริ่มจ้อง เริ่มไม่ถูกวิธี
...อ่านต่อ
ง่วง...ก็ปล่อยให้หลับ ถ้าตึง...ก็ลืมตา แล้วก็ว่ากันใหม่
...อ่านต่อ
พอภาวนาไปถึงจุด ๆ หนึ่งแล้ว คําภาวนาหายไป เมื่อไรคำภาวนาหายไป แล้วใจไม่ฟุ้ง
...อ่านต่อ
เราจะเติมแต่ความดี ผ่านมาทางขบวนความคิด คำพูด และการกระทำทุกวัน
...อ่านต่อ
ในกลางไม่มีเดา มีแต่รู้แจ้ง แจ่มแจ้ง สันนิษฐานวิทยาไม่มี
...อ่านต่อ
คือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้ว ให้หมั่นสังเกตว่า เราทำถูกหลักวิชชาไหม
...อ่านต่อ
วันนี้สติกับสบายของเรา ไปด้วยกันกี่ครั้ง กี่นาที กี่ครั้งต่อหนึ่งรอบ
...อ่านต่อ
การพักผ่อน คือ การสร้างบารมี ตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อย ๆ จะทําให้เราไม่ประมาท
...อ่านต่อ
ถ้าลูกไม่มีบุญรองรับ ให้พันล้านก็หมดพันล้าน ให้หมื่นล้านก็หมดหมื่นล้าน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล