ตลอดเส้นทางสายกลางภายใน

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2565

m612x918%20%289%29.jpg

ตลอดเส้นทางสายกลางภายใน
ตั้งเเต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์
เป็นเส้นทางที่ไม่ทุรกันดาร
เป็นเส้นทางของผู้มีบุญ
เพราะฉะนั้น มันจะง่าย
คำว่า "ยาก" ไม่มีเลย

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0098250508308411 Mins