ถ้ารักตัวเอง...

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2565

m612x918%20%282rb8%29.jpg

ถ้ารักตัวเองต้องหมั่นสั่งสม

เติมบุญ เติมบารมี เติมความบริสุทธิ์

ในตัวของเราให้มากๆ

ต้องทำตัวของเราให้เป็นที่รัก

ของมนุษย์และเทวดา

ด้วยการมีศีล มีธรรม

เกิดมาชาตินี้ก็จะได้สมหวังดังใจ

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029039168357849 Mins