..เป้าหมายสูงสุด..

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2565

851658.jpg

..เป้าหมายสูงสุด..
ธรรมกาย
เป็นหลักของพระพุทธศาสนา
เป็นหลักของชีวิต
มนุษย์ผู้เข้าถึงธรรมกาย
ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่า
เข้าถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017668267091115 Mins