ต้องปรับร่างกายให้รู้สึกสบายๆ

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2565

17-5-65-3-b.png

ต้องปรับร่างกายให้รู้สึกสบายๆ

ผ่อนคลายทั้งร่างกายเเละจิตใจ

ใจใสๆ เกลี้ยงๆ

ใจไม่ไปเกาะ ไปเกี่ยว ไปเหนี่ยว ไปรั้ง

ในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์

เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใส ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087855259577433 Mins