ทำทุกบุญ

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2567

7.jpg

ทำทุกบุญ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา
พอถึงวันสุดท้ายของชีวิต
เราจะได้ปลื้ม ชื่นใจ
จะได้จากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ
เป็นรอยยิ้มสดใส
ที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของเรา
ให้ผู้ที่ได้พบเห็นในยามนั้นอัศจรรย์ใจ
แล้วยึดถือเป็นต้นบุญต้นแบบ
เป็นเนติแบบแผนต่อไป
เป็นยิ้มที่ทิ้งท้ายเป็นมรดกโลก
มรดกอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

8.jpg

บารมีของเรายังอ่อนอยู่
พญามารเขาถึงบังคับบัญชาได้
ถ้าหากบารมีเราแก่
เขาก็บังคับไม่ได้
ดังนั้นการสั่งสมบารมีทุกวัน
จะทำให้บารมีแก่รอบขึ้น
จนกระทั่งสามารถไปรู้ไปเห็น
และเอาชนะเขาได้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

9.jpg

พระโพธิสัตว์
ไม่อิ่มในการสร้างบารมี
แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ
ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ
แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำ
โดยไม่สร้างบารมี
เราต้องยกใจของเราให้สูงส่ง
ด้วยการสวนกระแส
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

10.jpg

พ่อแม่ให้สมบัติลูก
ถ้าลูกไม่มีบุญรองรับ
ให้พันล้านก็หมดพันล้าน
ให้หมื่นล้านก็หมดหมื่นล้าน
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

11.jpg

อย่าไปคอยความพร้อมของชีวิต
เพราะจะหมดสิทธิ์ที่จะทำอะไร
ให้รวยเสียก่อน
ให้แข็งแรง ให้หายป่วยเสียก่อน
ให้หมดห่วงก่อนอย่างนี้
เราจะไปคอยชาติไหน....ไม่มี
ความพร้อมมันอยู่ที่เราพร้อมต่างหาก
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010571678479513 Mins