ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2567

17.jpg

ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม
ให้สะอาด ให้ร่มรื่น
คุณยายท่านถือความสะอาด
เป็นชีวิตจิตใจ
ท่านบอกว่า...
วัดวาอารามที่สะอาด ร่มรื่น
แสดงถึงจิตใจ
ที่มีคุณธรรมของคนในวัด
และเป็นการให้เกียรติ
แก่ผู้มาเยี่ยมวัด
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

18.jpg
ถ้าเราตระหนี่ชาติที่ผ่านมา
ชาตินี้สมบัติก็ได้แต่ผ่านหน้าเรา
ผ่านไปผ่านมา แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง
ถ้าชาตินี้ตระหนี่
ชาติหน้าก็ไม่มีสิทธิ์
ครอบครองสมบัติ
นี่เป็นหลักวิชชาที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

19.jpg
เมื่อมีทุกข์ให้นึกถึงบุญที่เราเคยทำไว้
ด้วยใจที่สงบสุข เยือกเย็น
บุญนั้นก็จะมาช่วยดับไฟในใจ
ดับความร้อนรุ่มให้สงบลง
เปลี่ยนจากมืดมาสว่าง
จากทุกข์เป็นสุขได้
ด้วยอานุภาพแห่งบุญ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

20.jpg
วางใจอย่างนิ่ง นุ่ม ละมุนละไม
แบบสุขุมาลชาติ
นุ่มเหมือนสำลี
เบาเหมือนขนนก
ที่ล่องลอยไปในอากาศ
อย่างสบาย ๆ ผ่อนคลาย
ใจใส ๆ เยือกเย็น
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

21.jpg
เห็นอะไรในวัด
ที่จะเป็นทางมาแห่งบุญของเรา
ก็ต้องขวนขวายช่วยกันทํา
เช่น เห็นใบไม้ ใบหญ้า เศษขยะมูลฝอย
ก็เก็บเอาไปใส่ในถังเพชรพลอย
อย่ามองว่าเป็นสิ่งปฏิกูล
ให้มองว่าเป็นเพชรพลอย
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013627231121063 Mins