อุปสรรค

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2567

16.jpg

อุปสรรค
เป็นสิ่งที่เราจะต้อง
ก้าวข้ามไปให้ได้
มารมี...บารมีลด
มารหมด....บารมีเพิ่ม
เราเคยได้ยินแต่ว่า
ไม่มีมาร บารมีไม่แก่...
มาร แปลว่า ผู้ขวาง แปลว่า อุปสรรค
มีอุปสรรคบารมีจะเยอะได้อย่างไร
มันถูกตัดออกไป
เพราะฉะนั้น อย่าให้ตัวเรามีอุปสรรค
จะต้องให้ใจใส ๆ สว่างไสว
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

15.jpg
สั่งสมบุญไปเถิด
ทําไปเถอะนะลูกนะ
ไม่มีอดอยากยากจน
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย
มีกำลังเท่าไรทำไป
เอายอดวิตามินบุญ
วิตามินของทรัพย์ติดตัวเราไป
ส่วนกากของทรัพย์
เอาไว้ใช้งานพระศาสนา
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

14.jpg
ที่ทํางานร่วมกันไม่ได้
เพราะตัว “ทิฐิมานะ”
ทำให้ความคิด คำพูด
และการกระทำขัดแย้งกัน
เราต้องลดมานะทิฐิลง
ในระดับที่สามารถ
ทํางานร่วมกันได้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

13.jpg
เวลาภาวนา สัมมาอะระหัง
ต้องให้เสียงดังออกมาจาก
ในกลางท้องหรือกลางองค์พระ
เป็นจังหวะที่พอดี
ไม่ช้าไม่เร็วเกินไป
จะภาวนากี่ครั้งก็ได้
จนกว่าจะไม่อยากภาวนา
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

12.jpg
ถ้าเรามีดวงบุญโต
สมบัติจะมาคอยท่าเราเลย
เราไม่ต้องไปหาทรัพย์
แต่ทรัพย์จะมาหาเรา
เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่
ทำดวงบุญให้โต ๆ
ด้วยการทำบุญและต้องทำ
ให้ถูกแหล่งเนื้อนาบุญด้วย
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016038179397583 Mins