บุญเป็นธาตุสําเร็จ

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2567

8-4-67--1.jpg

บุญเป็นธาตุสําเร็จ
เหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย
ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับบาป
ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
แต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส
และใสเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

8-4-67--2.jpg
บรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อท่านมีทรัพย์แล้ว
ก็จะใช้ทรัพย์นั้น
ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก
นี่คือหัวใจอันยิ่งใหญ่
ของผู้มีบุญในกาลก่อน
และของบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

8-4-67--3.jpg
อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา
หมั่นกวดขันตัวเรา
ให้มีสติปัญญา
ให้มีกำลังใจที่จะ
ทําความดีต่อไปได้
ถ้าคิดอย่างนี้แล้วไม่ช้า
เราก็จะชนะอุปสรรคทั้งหลายได้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

8-4-67--4.jpg
ทานบารมีเป็นบ่อเกิด
แห่งโภคทรัพย์สมบัติ
ที่จะเป็นฐานรองรับ
ในการสร้างบารมีข้ออื่น ๆ 
ได้อย่างสะดวกสบาย
เพราะเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมี
ไม่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างลำเค็ญ

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

8-4-67--5.jpg
อย่าพร้อมบางอย่าง
ต้องพร้อมให้ได้ทุกอย่าง
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
และคุณสมบัติ
ตอนที่ยังลำบากยากจน
หรือมีทรัพย์น้อย
ก็อย่าขาดบุญ
ทําไปเท่าที่เราจะทําได้
ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเรา
จะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์
หรือมีความสุขในปรโลกได้

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028091669082642 Mins