บุญใหญ่

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2566

157.jpg

..บุญใหญ่..
บุญฉลองมหาธรรมกายเจดีย์เป็นบุญใหญ่
ที่จะนำให้เราหลุดพ้น
จากบ่าวจากทาสของพญามาร
จะทำให้เข้าถึงสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่
ที่จะเป็นเสบียงหล่อเลี้ยง
ให้เราได้สร้างบารมีอื่นๆ
ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
จนกระทั่งหลุดพ้นจากพญามารได้
-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021788533528646 Mins