ทางมาเเห่งบุญของเรา

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2565

m612x918%20%2826%29b.jpg

หากเรามีโอกาส
ที่จะหยิบจะฉวยจะช่วยอะไรได้
ในกิจการงานสงฆ์ หรืองานส่วนรวม
ให้ช่วยกันทำเถิด
นั่นเป็นทางมาเเห่งบุญของเรา
เราเกิดมาสร้างบารมี
ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย
ดังนั้นทุกกิจวัตรกิจกรรมในวัดนี้
ทั้งหมดล้วนเป็นบุญทั้งสิ้น

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01399153470993 Mins