วิชชาธรรมกาย

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2565

2_meditation.jpg

วิชชาธรรมกาย

                วิชชาธรรมกาย : วิชชา คือ ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง เห็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีความทุกข์ทรมาน และรู้วิธีการแก้ไข เห็นเรื่องราวที่สรรพสัตว์และสรรพสิ่งถูกบังคับบัญชาอยู่ สิ่งนั้นคืออะไร และเขาทำไปทำไมทำเมื่อไหร่ ทำไมต้องทำกับเรา ทำไมเราต้องทำอย่างนั้น และให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขา เห็นเขาได้ ต้องเห็นเราก่อน คือเห็นพระ เห็นโครงสร้างเราก่อน การปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพต่อการบังคับบัญชาของเขาและคนอื่น แล้วเราจะมีความสุขนิรันดรอย่างสมบูรณ์ เป็นความสุขที่ไร้ขอบเขต ซึ่งยังไม่มีใครเลยที่มีความสุขนิรันดร แม้แต่ชาวสวรรค์ พรหม อรูปพรหม มีความสุขมากกว่ามนุษย์ แต่ก็มีขอบเขต เราจะรู้เห็น ได้อย่างไร ก็ต้องหยุดนิ่ง เพื่อไปซ้อนกับผู้ที่รู้เห็นมากกว่าเรา ฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อน เพื่อเราจะได้รู้แจ้งเห็นแจ้ง

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036124551296234 Mins