อย่าลืมนะ

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2565

m612x918%20%2812%29.jpg

อย่าลืมนะ

เรามานั่งหาความสุข

ให้ได้ทุกรอบ

ความสุขรอบนี้เป็นกำลังเกื้อหนุน

ให้สุขต่อไปในรอบหน้า

เป็นอุปการะเกื้อหนุน

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008286992708842 Mins