คำว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2565

26-5-65-1-b.jpg

คำว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

หมายถึง หยุดทุกการกระทำ

ทั้งทางกาย วาจา แม้กระทั่งความคิด

หยุดให้สนิทเลย

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029351182778676 Mins