คบคน … เปลี่ยนโลก

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2547

คบคน … เปลี่ยนโลก


.....ไก่ตัวที่ขันไม่เป็นเวลา ไม่ถูกเวลา ถ้าไม่โดนจับไปฆ่า ก็น่าจะโดนจับไปขาย คือลักษณะของไก่ที่ขันไม่รู้จักกาล ต้นไม้เมื่อถึงฤดูให้ผล แต่ไม่ยอมผลิดอกออกผล เจ้าของไร่ย่อมโค่นทิ้ง นี่เป็นลักษณะของต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วลักษณะของคนเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสิน ? รูปร่างหน้าตาหรือกิริยาท่าทางทรัพย์สินเงินทอง หรือว่าวงศ์ตระกูล เป็นเครื่องวัดคุณค่าในตัวคน สภาพแวดล้อมของโลก ซึ่งได้แก่วัตถุสิ่งของ คนหรือสภาพภูมิอากาศ ว่าโดยความสำคัญ คน ถือได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ว่าด้านเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง โลกใบนี้ ถึงแม้จะใหญ่โตเพียงใด ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยน้ำมือคน เหมือนคำพระท่านว่า “ โลกจะดีขึ้นหรือเลวลงก็แล้วแต่เรา ”…

 

           หากคนในโลกเป็นคนดี นั่นคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หากคนเป็นคนไม่ดี แน่นอนโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมลง คนดีจึงเป็นทรัพยากรโลกที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ ควรยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดี และที่ควรอย่างยิ่งที่จะคบหาสมาคมด้วย เพราะการคบกับคนดีย่อมเป็นการเชื่อมกระแสแห่งความดี แต่ถ้าเราคบคนไม่ดี หรือคนพาล ย่อมเชื่อมสิ่งไม่ดีแก่ตัวเราด้วยเช่นกัน เหมือนดังพุทธภาษิตที่ว่า

 

“ ใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่า ย่อมต้องพลอยแปดเปื้อน เหม็นเน่าไปด้วย ฉันใด ผู้ที่คบคนพาล ก็ย่อมต้องพลอยเสียชื่อเสียง ติดความเป็นพาล เดือดร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้น ”

 

           ผู้ต้องการความสุข ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต จึงไม่ควรดูเบาในการคบเพื่อน เพราะการคบคนคือการเปลี่ยนแปลงตัวเรา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีผลกระทบสืบเนื่องซึ่งกันและกัน จะบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวก็คงไม่ผิด

           การหลีกห่างไกลจากคนพาลแล้วคบแต่คนดีมีศีลธรรม เป็นก้าวแรกของความสำเร็จในชีวิต ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดให้เป็นมงคลแห่งชีวิต ประการแรกและประการที่สอง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุด ในบรรดามงคลชีวิตทั้งหมด ๓๘ ประการ เนื่องเพราะหากเราไม่ประพฤติมงคลที่ ๑ คือไม่คบคนพาล และไม่ประพฤติมงคลที่ ๒ คือคบบัณฑิตแล้ว มงคลอื่นๆ ที่เหลือเราจะประพฤติให้สมบูรณ์ไม่ได้เลย

 

        คุณพ่อคุณแม่จึงควรให้ความสำคัญในการคบเพื่อนของลูกให้มากๆ หาเพื่อนดีๆ ให้ลูกคบ หาครูดีๆ ให้ลูกนับถือ ย่อมเป็นเกราะป้องกันภัยที่สำคัญให้เขาทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เพราะคบคน เปลี่ยนโลก และเปลี่ยนชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีได้

 

อุบลเขียว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078631639480591 Mins