วัดพระธรรมกาย จัดงาน”วันสมาธิโลก”

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2551

 

วัดพระธรรมกาย   จัดงาน”วันสมาธิโลก”
มุทิตาสักการะพระภิกษุ ป.ธ.9 ทั่วประเทศ  ปีที่ 21


          วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย  โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ ปีที่ 21   พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ   พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์    3,000 วัดทั่วประเทศ    เนื่องในวัน“สมาธิโลก”      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 08.40-16.45 น.    ณ สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี 
พิธีในภาคเช้า  ปฏิบัติธรรมสมาธิเจริญภาวนาเนื่องในวันสมาธิโลก  และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์   จากนั้นในภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณร     ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค  จำนวน  25  รูป จากทั่วประเทศ ปีที่ 21  โดยได้รับความเมตตาจาก   พระวิสุทธิวงศาจารย์     เจ้าคณะภาค7 กรรมการมหาเถรสมาคม รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  ประธานสงฆ์ในพิธี    มอบโล่เกียรติยศ   ทุนการศึกษา 50,000 บาท   พร้อมอุปกรณ์การศึกษา (โปรเจกเตอร์และ พรินท์เตอร์) มูลค่า 20,000บาท แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นจำนวน 100 สำนักเรียนทั่วประเทศ    พร้อมด้วยพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 266 วัด  4 จังหวัดชายแดนภาคใต้     และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์    3,000 วัดทั่วประเทศ 

 9.jpg

5.jpg


              โดยในงาน      มีพระมหาเถระเมตตาเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก  อาทิ พระพรหมสุธี       เจ้าคณะภาค 12 วัดสระเกศ, พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ,     พระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม  วัดยานนาวา , พระพรหมโมลี  เจ้าคณะภาค 1           วัดพิชยญาติการาม ,พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม  วัดเทพศิรินทราวาส (ธ) กรุงเทพฯ , พระพุทธวรญาณ  วัดเบญจมบพิตร, พระธรรมกิตติเมธี  กรรมการมหาเถรสมาคม      วัดสัมพันธวงศ์ , พระธรรมกิตติวงศ์  วัดราชโอรสาราม    เป็นต้น
จากความเป็นมาของวันสมาธิโลกเกี่ยวเนื่องจากวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณู ที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์อันเจ็บปวดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม จึงได้พยายามร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลกนั่นคือ องค์การสหประชาชาติ และในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ปี พุทธศักราช 2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้เพราะการทำสมาธิแม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แต่ก็เป็นของสากลที่           ศาสนิกชนอื่นก็สามารถปฏิบัติได้
ดังนั้น ยพสล.  จึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม    เป็นวันสมาธิโลก  เพื่อเป็นวันรวมใจของชาวพุทธ และชาวโลกทั้งหลายมานั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นมรณะสติเตือนใจ และมุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพของโลกที่แท้จริงและยั่งยืน

           ในการจัดงานครั้งนี้  พุทธศาสนิกชนและผู้มีศรัทธาจากทั้งภายในและต่างประเทศ  สวมชุดสีขาว  เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ  และให้ความเคารพในพระรัตนตรัย  หลั่งไหลมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  เพื่อมาแสดงมุทิตาจิต ถวายสักการะ  สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่ด้วยความปลื้มปิติ  ตลอดทั้งงานบุญนี้

1.jpg10.jpg

11.jpg6.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0076158364613851 Mins