สังฆทานชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๙

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2549

     วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี สมาคมรักความดีปัตตานี และศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ จัด “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๙” ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ในงานได้นิมนต์คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และคณะสงฆ์จากประเทศมาเลเซีย รวมกว่า ๕๐๐ รูป โดยมี พระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีสาธุชนร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน

โดยงานเริ่มเวลา ๘.๐๐ น. เป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีไถ่ชีวิตโคและปล่อยสรรพสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน เวลา ๙.๐๐ น. เป็นการเสวนาธรรมโดย นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พันโท อุทัย รุ่งสังข์ ผอ.กองยุทธการและการข่าว กองทัพภาคที่ ๔ ส่วนหน้า หน่วยเฉพาะกิจอโนทัย

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีถวายสังฆทานครั้งที่ ๑๙ แด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์จากประเทศมาเลเซีย จากนั้นคณะกรรมการจัดงานได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการฯยังเป็นตัวแทน พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ กองกำลังสันติสุข ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่ง พลตรี มาลัย คงเที่ยง ได้ขอสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารจำนวน ๑,๐๔๖ นายที่ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

งานนี้มีชาวปัตตานีและชาวพุทธจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญ เพื่อให้เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติลง

วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและจะจัดต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจะสิ้นสุดลง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016405502955119 Mins