ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2550

ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก

เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก
พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๔๑๘

 Total Execution Time: 0.021141564846039 Mins