วัดพุทธโกเธนเบิร์ก จัดบวชอุบาสิกาแก้ว

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2551

 

วัดพุทธโกเธนเบิร์ก  จัดบวชอุบาสิกาแก้ว

 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

 

              วัดไทยในทวีปยุโรป    จัดกิจกรรมเนื่องด้วยการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “วันแม่”   โดยนำพระพุทธศาสนา  มาเป็นหลักเชื่อมโยงความดี  ความรัก  ความผูกพัน  ความกตัญญู   ซึ่งมีหลักธรรมแสดงสอนไว้   เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ถึงบุพการีผู้มีพระคุณ  และบุตรธิดาได้รู้จักถึงสิ่งที่พึ่งปฏิบัติต่อผู้ให้กำเนิด        ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา – แสดงถึงความเป็นผู้รู้พระคุณ  และตอบแทนคุณท่าน  ทั้งนี้  วัดพุทธโกเธนเบิร์ก    ประเทศสวีเดน   ได้จัดให้มีพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว    รุ่นที่ 3   โดยจัดขึ้น   2 แห่งด้วยกัน   คือ เมืองเวนเดล  ประเทศสวีเดน  ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2551  และจัดขึ้นที่เมืองโกเธนเบิร์ก  ประเทศสวีเดน  ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยมีผู้สนใจมาร่วมบวชอุบาสิกาแก้ว                  

 

 


              รุ่นที่  3  นี้จำนวนกว่า 50    คน และผู้มาร่วมงานประมาณ 100 คน   วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    พระบรมราชินีนาถ    เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา     และให้กับคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
            โดยอุบาสิกาแก้ว ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่  การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  , รักษาศีล 8, สมาทานธุดงค์, ฟังธรรมะจากพระอาจารย์, ตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, และร่วมพิธีบูชาข้าวพระ
            นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญ   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา   ร่วมกล่าวคำและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชินี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า   ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศก็ตาม   
            ร่วมถึงมีกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนได้เกิดความรู้สึกปิติซาบซึ้งใจ     คือได้รับฟังธรรมะ “เรื่องพระคุณแม่”    จากพระอาจารย์    อีกทั้งความประทับใจที่ลูก ๆได้มอบดอกไม้และก้มกราบเท้าแม่ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต่างปิติน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจ ในพระคุณของคุณแม่และบุพการี ที่ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี   อีกทั้งจะได้นำความรู้จากธรรมะอันเป็นประโยชน์ไปใช้ต่อไป   ในตอนท้ายเป็นการถ่ายภาพ  และอนุโมทนาบุญ ร่วมกัน.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008337140083313 Mins