อย่าตอบตามกัน

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2565

large_IMG_7191_334df25cd1.jpg

อย่าตอบตามกัน

              อย่าตอบตามกัน : เรียนเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเรา เพื่อหายสงสัยให้แจ่มแจ้ง เรียนให้ได้อย่างนี้ ใครมาถามเราจะได้ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เข้าถึงในตัวเป็นของจริง เห็นจริงๆ เห็นแจ้ง รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เราเห็นและเป็นสิ่งนั้น อย่าตอบตามกัน อย่ายินดีในการสันนิษฐาน แม้ถูกก็ไม่เอา ถ้าไม่พร้อมก็บอกว่าไม่พร้อม ไม่ใช่เพื่อความอยากเด่นอยากดัง แต่เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ แห่งการประพฤติพรหมจรรย์

               let it be : การเรียนวิชชาธรรมกาย ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมาก่อน แค่หยุดนิ่งถูกส่วน ถ้าถูกส่วนจะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดเลยเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันบรรลุธรรมท่านปล่อยวางทั้งหมดแล้วคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิด let it be ไม่จำเป็นต้องรู้เห็นมาก่อน ถ้ารู้เห็นมาก่อนเพราะคนอื่นเขาสอน ก็ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนหลวงปู่ “ไม่ได้ตายเถอะ” อะไรจะเกิดก็เกิด เพราะฉะนั้น หลวงปู่อาจตายฟรีได้ แต่บารมีเก่าท่านมีมาก เพราะฉะนั้น สันนิษฐานวิทยาไม่ต้องเอามาใช้กับวิชชาธรรมกาย

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012343645095825 Mins