ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2565

3-6-65-1-b.png

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

                 ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ : ก็นั่งกันดีทุก ๆ รูปเลย ดีขึ้นเรื่อยๆ เราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ให้รักษาให้ดี อย่าให้หลุดเลยนะ นิ่งในนิ่งให้นิ่งแน่นในระดับที่เราสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาประสบการณ์ได้ นิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ ผ่านกายในกายผ่านเข้าไป เส้นทางสายกลางทางเอกสายเดียวในแนวดิ่งจนถึงที่สุดแห่งธรรม เราจะเห็นว่าจะไปลุ้น ไปเร่ง ไปเพ่ง ไปจ้องไม่ได้เลย               

                 ถ้ายังมีนิวรณ์ ๕ ก็ยังเข้าสู่ภายในไม่ได้ : ให้คลายความผูกพันคน สัตว์ สิ่งของ ใจจะรวมที่ศูนย์กลางกาย พอถูกส่วนจะเข้าไปสู่ภายใน ต้องมีความบริสุทธิ์ถึงจะเข้าไปได้ ไม่บริสุทธิ์ก็เพราะยังมีนิวรณ์ ๕ ถ้ายังมีนิวรณ์ ๕ ก็เข้าไปไม่ได้ ถ้ามีบางตัวก็เข้าไปได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าทิ้งทุกอย่างก็จะเข้าไปได้อย่างเร็วแรง ใจจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น สุขเพิ่มขึ้น ให้ดูว่าเราบริสุทธิ์ระดับไหน ถ้าเราบริสุทธิ์มากก็จะซ้อนกับผู้บริสุทธิ์ได้ บริสุทธิ์ระดับไหนก็ได้ระดับนั้น ในหมู่ของผู้บริสุทธิ์ ท่านก็จะอยู่กับผู้บริสุทธิ์ เหมือนฝูงนกอยู่กับฝูงนก ฝูงเนื้ออยู่กับฝูงเนื้อ ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับหยุดกับนิ่ง ให้หมั่นปัดกวาดเสนาสนะใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ อย่างที่หลวงพ่อได้เคยให้โอวาทไว้ครั้งที่ผ่าน ๆ มา ลูกยังอยู่ในวัยที่สดชื่นแข็งแรงอยู่ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการศึกษาวิชชาธรรมกาย เหมาะสำหรับเป็นฐานทัพให้พระนิพพานได้เป็นอย่างดี ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ให้ฝึกซ้ำๆๆ เรายังมีภารกิจอีกเยอะที่จะต้องทำ ทั้งมนุษย์ ทิพย์ ธรรม  หลวงพ่อรอคอยความละเอียดของพวกเราอยู่ต้องละเอียดเท่าๆ กัน พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านคอยอยู่ ท่านทั้งคอยด้วยคุมด้วย ฝึกมาขนาดนี้แล้ว อย่าท้อ

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01796658039093 Mins