ความรู้ภายในที่ยิ่งใหญ่ เข้าถึงได้ด้วยพระธรรมกาย

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2565

9-6-65-4-b.jpg

ความรู้ภายในที่ยิ่งใหญ่ เข้าถึงได้ด้วยพระธรรมกาย

                เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว จะมีความสุข สดชื่นก้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จะมีความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีประมาณ รู้เห็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตเรา ของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลาย เราจะเข้าไปถึงความรู้ชนิดนี้

                ถ้าหากเราเข้าถึงความรู้อย่างนี้ได้แล้ว เกิดมาชาตินี้ก็สมหวังได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้ภายในที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนทั้งความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปมาให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟัง โดยหยิบใบไม้ในป่าประดู่ลายมาไว้ในกำมือ และพระองค์ทรงเปรียบเทียบให้ดู...โดยตั้งคำถามแก่ภิกษุว่า “ใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าประดู่ลาย...ตรงไหนมีมากกว่ากัน” ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่า ใบไม้ในป่านั้นมีมากกว่า พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่า “สิ่งที่เราได้นำมาสอนนั้นแค่ใบไม้ในกำมือเท่านั้น ใบไม้ในป่าอีกมากมายเราได้ไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วด้วยสัพพัญญุตญาณของเราที่ไม่มีขอบเขตนี้ แต่เรานำมาสอนเธอเพียงแค่กำมือ สอนแค่ให้เธอหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเท่านั้น”

                เมื่อใจเราหยุดสนิทเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว เราจะมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาเอาไว้ทั้งในกำมือและในป่าใหญ่ ยิ่งรู้ก็ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งรู้ก็ยิ่งมีความสุข ยิ่งรู้จิตใจยิ่งขยาย ยิ่งกว้างขวาง ไม่คับแคบ ไม่เห็นแก่ตัว แต่จะรักตัวเองยิ่งขึ้น และรักเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งขึ้น ความแตกแยกและความแตกต่างจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่เข้าถึงเลย

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042784174283346 Mins