ดูไปเรื่อยๆ ไม่คิดอะไร คือ หัวใจให้เข้าถึงธรรม

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2565

 

650221_0B.jpg

          หลวงพ่อเชื่อมั่นว่า ลูกๆ ทุกคนมีความกระหายอยากจะเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆ จึงได้ตั้งใจเข้ามาสู่หมู่คณะนี้ ดังนั้นเมื่อความตั้งใจจริงของลูกทุกคนนั้นมีอยู่เท่ากับว่าเราได้กำความสำเร็จในการเข้าถึงธรรมไว้แล้วครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเหลือเพียงการปรับวิธีการปฏิบัติให้ถูกวิธี และทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้น..ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น สูตรสำเร็จในการเข้าถึงธรรมะภายในมี ๓ ประการ คือ

           ประการที่ ๑ ให้พวกเราทุกรูปหันกลับมาพิจารณาตัวเราว่าเราได้ปฏิบัติถูกวิธีตามคำแนะนำของหลวงพ่อหรือไม่ อย่างเช่น หลวงพ่อบอกว่า ให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆ อย่างสบายๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ให้ต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน ในทุกอิริยาบถ ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้น ให้สังเกตดูว่าเราได้ทำอย่างนี้กันหรือไม่

           ประการที่ ๒ หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการทำใจให้สบายๆ คือ ทำใจหลวมๆ ให้มีความรู้สึกว่าสบาย โดยไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไร คือ ให้ทำไปตามขั้นตอนของใจ ซึ่งตอนนี้ต้องการให้ทำใจหลวมๆ อย่างสบายๆ โดยไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเห็นนั่น เห็นนี้ ได้นั่น ได้นี่ หรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ ให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้น ให้สังเกตดูว่าเราได้ทำอย่างนี้กันหรือไม่

            ประการที่ ๓ เมื่อเราทำทั้งสองประการนั้นต่อเนื่องกันไปแล้วก็จะเกิดสิ่งที่สามตามมา คือ มีนิมิตเกิดขึ้นให้เราดู ตั้งแต่เห็นแสงสว่าง เห็นจุดเล็กใสๆ เห็นดวงธรรมใสๆ เห็นกายภายในใสๆ เกิดขึ้น หรือสิ่งที่เราเห็นจากภายในจะนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่

           สิ่งที่เราต้องทำต่อไป คือ มีอะไรให้ดูที่ศูนย์กลางกายก็ให้ดูไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นให้สังเกตุดูว่าเราได้ทำอย่างนี้กันหรือไม่ ที่จะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมภายในได้ ฟังดูแล้วเหมือนไม่มีอะไร แต่นี่คือหัวใจสำคัญที่พวกเราหลายคนกำลังติดขัดอยู่ และติดขัดกันมากเสียด้วย

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028123656908671 Mins