กำไรชีวิต...จะมีได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2565

4-7-65-1-b.jpg

กำไรชีวิต...จะมีได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

            เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะเกิดธรรมจักษุคือดวงตาที่เห็นได้รอบตัวทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตเห็นถึงไหน...ญาณทัสสนะก็ไปถึงตรงนั้น มีธรรมจักษุ มีญาณทัสสนะ จักขุญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างจะเกิดขึ้น อยู่เป็นสุข นั่ง นอน ยืน เดินเป็นสุข ประกอบกิจวัตรกิจกรรมก็เป็นสุข เมื่อมีพระธรรมกายภายในเป็นที่พึ่ง

            เมื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้..แก่โยมพ่อ โยมแม่ ญาติโยมทั้งหลาย มนุษย์ เทวดา สรรพสัตว์ทั้งปวง นี่เป็นเรื่องที่สำคัญว่า “บวชแล้วต้องเรียนต้องปฏิบัติ” ถ้าทั้งพระทั้งโยมให้โอกาสแก่ตัวเองทำความเพียรได้อย่างนี้ ชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้ เรียกได้ว่า มีกำไรชีวิต

           กำไรชีวิต...ดูว่าเราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงแค่ไหน เข้าถึงพระธรรมกายในตัวไหม หนทางสวรรค์ของเราเปิดขึ้นแล้วหรือยังอย่างนี้จึงจะเรียกว่า “กำไรชีวิต” ไม่ใช่ดื่มเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนัน ติดอบายมุข ไปสูบไปเสพอะไรต่าง ๆ เหล่านั้น แล้วเข้าใจผิดว่านั่น คือกำไรชีวิต แท้จริงแล้วเป็นการขาดทุนชีวิต เพราะจะต้องไปใช้ชีวิตใหม่ในอบายที่ทุกข์ทรมานอย่างไม่มีอะไรเปรียบอีกยาวนาน

            ดังนั้น... การฝึกใจให้หยุดนิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงส่ง หลับเป็นสุข นั่ง นอน ยืน เดินเป็นสุข ไม่ใช่หลับเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น...หมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่ง นุ่มเบาสบาย ให้ใจใส ๆ

           ใจเย็น ๆ เกิดมาชาติหนึ่งก็ต้องให้เข้าถึงแสงสว่างภายใน ดวงธรรมภายใน รู้จักชีวิตใหม่ภายในเป็นชั้น ๆ ที่ซ้อนๆ กันอยู่ กระทั่งรู้จักพระธรรมกายในตัว ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา นี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะ

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083024660746257 Mins