พลังใจ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2547

พลังใจ


         ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนปรารถนาความสุข เพราะความสุขเป็นรากฐานของความสำเร็จ และชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ต้องมีความสุขคู่กับความบริสุทธิ์ จึงจะเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ ความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะเป้าหมายเป็นตัวกำหนดผลสำเร็จสุดท้าย และยังเป็นมาตราวัดความสำเร็จในแต่ละระดับของชีวิต เป้าหมายสูงสุดต้องเสมอกับความเป็นที่สุด ความบริสุทธิ์แห่งจิตใจเป็นสิ่งล้ำค่ากว่าสิ่งใด ผู้เจริญทั้งหลายล้วนพัฒนาตัวเองไปสู่ความบริสุทธิ์ทั้งสิ้น อย่าว่าแต่มนุษย์เลย แม้แต่ถ่านเมื่อพัฒนาถึงที่สุดแล้ว ก็จะใสบริสุทธิ์จนกลายเป็นเพชร

          หากเราได้ศึกษาตัวอย่างบุคคลประวัติศาสตร์ของโลก จะเห็นว่าภายนอกเขาเหล่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างจากบุคคลทั่วไป มีร่างกายทุกอย่างเหมือนมนุษย์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่าง คือ เขามี “ ใจใหญ่ ” กล้าคิดการใหญ่ คิดจะไปให้ถึงที่สุดในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งใจกระทำ ความสำเร็จทุกอย่างเป็นผลผลิตมาจากความคิด ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดความคิดของเราเองถ้าเราคิดการใหญ่ ผลสำเร็จย่อมยิ่งใหญ่ ความคิดที่ยิ่งใหญ่มักจะก่อเกิดสิ่งมหัศจรรย์ในโลกเสมอ ย้อนไปในอดีต ใครจะคาดคิดว่าเหล็กหนักนับร้อยตันจะลอยขึ้นฟ้าได้ หรือเหล็กหนักนับร้อยตันจะลอยบนน้ำได้ หรือเสียงที่เราพูดคุยกันจะไปได้ยินไกลนับร้อยนับพันไมล์ ล้วนเกินความคาดหมายของคนในยุคนั้นทั้งสิ้น แต่สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ด้วยพลังใจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่คิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ หรือ “ ทำไม่ได้ ” หากได้ทำ … อย่างดีที่สุด

 

          ความเชื่อมั่นในความสำเร็จเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อผู้ต้องการความสำเร็จ พลังใจที่เกิดขึ้นจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ในทุกๆ ด้าน ความท้อถอย ท้อแท้ เป็นสิ่งบั่นทอนพลังใจอันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด ผู้มีปัญญาย่อมรู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส … มองเห็นทางออกในทุกปัญหา ด้วยสติปัญญาที่ตั้งมั่นดีแล้ว …

หากพบเจอความล้มเหลว อย่าท้อถอย เพราะนั่นคือบันไดสู่ความสำเร็จ เหมือนนายโทมัส เอดิสัน ชายคนแรกของโลกผู้ประดิษฐ์หลอดไฟ เขาทำการทดลองเป็น ๑ , ๐๐๐ ครั้ง แต่เขาไม่เคยคิดว่าทั้งพันครั้งนั้นคือความล้มเหลว แต่สิ่งเหล่านั้นคือ “ วิธีการ ” นำไปสู่ความสำเร็จ .. ที่มีค่าที่สุด

… เพราะทุกความพยายาม ย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอ …

 

 

อุบลเขียว

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014765898386637 Mins