ธรรมทายาทหญิง

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2550

      ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเปิดโครงการธรรมทายาทหญิงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา โดยมีการปฐมนิเทศจากพระอาจารย์ พี่เลี้ยง และการสาธิตข้อปฏิบัติเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าอบรม อาทิ เช่น วิธีการพับเก็บเสื้อผ้า วิธีการใช้น้ำอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้น้อง ๆ ธรรมทายาทหญิงทุกคนยังได้มีโอกาสทดลองกางกลดด้วยตนเอง ภายใต้การแนะนำดูแลอย่างเป็นกันเองของพี่เลี้ยงและรุ่นพี่ในโครงการฯ

โดยบรรยากาศภายในโครงการเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน เนื่องจากน้อง ๆที่เข้าอบรม มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ และพี่เลี้ยงในระหว่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นนั้นด้วย

โครงการธรรมทายาทหญิง เป็นโครงการอบรมที่มุ่งเน้นให้นิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ มีโอกาสใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่าและได้ประโยชน์ ด้วยการมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกายให้แก่ตนเองด้วยการฝึกความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพทางด้านจิตใจด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส เป็นผู้หญิง 200% ที่เก่งทั้งด้านร่างกายและดีทั้งด้านจิตใจ โดยปัจจุบันจัดเป็นรุ่นที่ 24 แล้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้จำนวน 260 คน และที่พิเศษ คือ ในปีนี้ยังมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายประเทศด้วยกัน เช่น ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นหญิงทั่วโลกเริ่มตระหนักและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา กับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กันมากขึ้นอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011590003967285 Mins