จัดอบรมศีลธรรมนักเรียน

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2550

     ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสุทธิวงดำรงวิทย์ โดยการนำของผู้อำนวยการ นายบารมี เหมือนสุทธิวงศ์ ได้นำนักเรียนกว่า ๘๐ คนเข้ารับการอบรมศีลธรรม ณ ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน พุทธศักราช 2550

การอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการอบรมที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทางคณะครูอาจารย์จึงได้พร้อมใจกันนำนักเรียนเข้ามาอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วัดห้วยตองสัก สาขาวัดพระธรรมกายมาเป็นพระวิทยากร นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและนำสื่อจาก DMC เข้ามาประยุคใช้ในการอบรม ได้แก่ การทำทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา กฎแห่งกรรม ภัยร้ายจากยาเสพติด พระคุณแม่ วัฒนธรรมชาวพุทธ ในช่วงของการอบรมนักเรียนมีความตั้งใจเป็นอย่างดี การอบรมในครั้งนี้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และนักเรียนร่วมเปิดใจว่า เมื่อกลับไปแล้วจะตั้งใจทำทาน และรักษาศีล นั่งสมาธิ รักคุณพ่อคุณแม่ให้มากขึ้น จากการอบรมได้สร้างความปลื้มปีติแก่คณะครูอาจารย์เป็นอย่างมาก กับการได้มอบสิ่งที่ดีให้แก่ศิษย์ คุณธรรมต่าง ๆ หากเด็กได้นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้รับผลดีแก่ตนเองตลอดไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015833902359009 Mins