แมนเชสเตอร์ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2550

     วัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีเริ่มขึ้นในภาคเช้า พระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคณิตา ช่วยขุนทด เป็นตัวแทนกล่าวและสาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

ต่อมาในภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ แทนดอกบัวบูชา จากนั้นสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดบทบูชาพระบรมสารีริกธาตุ กัลยาณมิตรธิติรัตน์ บุญเจริญ และกัลยาณมิตรจิตตรา ธรรมสุวรรณ เป็นตัวแทนกล่าวถวายดอกไม้ ธูปเทียน ของหอมและรัตนชาติถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นคณะพระอาจารย์ได้นำจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ 3 รอบ และด้วยความศรัทธาและความพร้อมเพรียงกัน ตลอดพิธีบุญต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน ล้วนสร้างความปิติเบิกบานในบุญแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

พระพุทธศาสนาในต่างแดนที่มีวัดและพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้ใจบุญ การร่วมกันจัดพิธีกรรม อันเนื่องด้วยการระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย และนำคำสั่งสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการบำเพ็ญกุศลให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการธำรงรักษา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เป็นทั้งที่พึ่งที่ระลึกแก่มนุษยชาติสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015831152598063 Mins