หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

..... “ หอฉันคุณยาย ”

คืออาคารชั้นเดียวที่โล่งกว้าง สามารถรองรับพระภิกษุสามเณรเพื่อฉันภัตตาหารทุกวันทั้งเช้าและเพลพร้อมกันได้ถึงวันละถึง ๖, ๐๐๐ รูป รวมรับสาธุชนได้ถึง ๒๐, ๐๐๐ คน ส่วนบนของอาคาร คือ เจดีย์น้อย ที่ใช้ในงานสลายร่างคุณยาย ได้รับการอัญเชิญมาเป็นเรือนยอด เสาทุกต้นโบกฉาบด้วยหินเกล็ดสีขาวที่ผ่านการคัดเลือกหินแต่ละเม็ดด้วยมือของผู้รักบุญมาช่วยกันทำ โดยเลือกเฉพาะสีขาวบริสุทธิ์เท่านั้น หอฉันจึงเป็นอาคารที่มีรูปทรงเรียบง่าย งดงามและง่ายต่อการดูแลรักษา เพื่อให้เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้อีกนานนับพันปี

เมื่อการก่อสร้างหอฉันเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีการใช้สอยพื้นที่เต็มส่วนทุกตารางเมตร ได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรทุก ๆ วัน

 

กลั่นแผ่นดิน สร้างหอฉัน

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๕– วันพุธที่ ๑ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๖

นับเป็นปฐมเริ่มด้วยการ สืบเนื่องจากธุดงค์ปีใหม่ สร้างความใส ส่งความสุข สาธุชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่ควรค่าแก่การระลึกถึง เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสั่งสมเสบียงบุญไว้ จากช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ . ศ . ๒๕๔๕ สาธุชนเริ่มเข้าการอยู่ธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ ณ ลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ การถือธุดงควัตรในครั้งนี้ ใช้เวลา ๕ คืน ๖ วัน โดยกิจกรรมในแต่ละวัน ล้วนเป็นการใช้เวลาเพื่อการสั่งสมบุญอย่างคุ้มค่าที่สุด

จนกระทั่งถึงช่วงเวลาพิเศษต้อนรับการเปลี่ยนศักราชใหม่ เริ่มเมื่อเวลา ๒๓ . ๑๕ น .

คืนวันสุดท้ายของปี ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ . ศ . ๒๕๔๕ คาบเกี่ยว วันพุธที่ ๑ มกราคม พ . ศ . ๒๕๔๖ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเมตตานำนั่งสมาธิกลั่น กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อประกอบพิธีกลั่นแผ่นดินเพื่อสร้างหอฉันภัตตาหารของพระภิกษุ - สามเณร

เมื่อย่างเข้าวันใหม่ ปีใหม่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวอำนวยพร และประกาศให้ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นปีแห่งความมั่งคั่งของลูกพระราช หลานคุณยายทุกคน พลุนับร้อยลูกถูกจุดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งคงามมั่งคั่งสว่างไสวไปทั้งน่านฟ้า สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ทุกคน

ปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรก สร้างหอฉัน - สานฝันคุณยาย

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๖

ตรงกันวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๕ มกราคม พ . ศ . ๒๕๔๖ หลังจากสาธุชนได้ร่วมพิธีกรรม และกิจกรรมประจำวันอาทิตย์ต้นเดือนตั้งแต่ภาคเช้า จนเสร็จพิธีภาคบ่าย จึงเดินทางจากสภาธรรมกายสากลสู่บริเวณพิธีสร้างหอฉัน เพื่อมาร่วมกันปิดแผ่นทองลงบนเสามหามงคลต้นแรก สร้างหอฉันคุณยายอาจารย์

โดยก่อนที่สาธุชนจะได้นำแผ่นทองมาปิดบนเสาเข็ม พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำนั่งสมาธิอธิษฐานจิต และปิดทองลงบนเสาเข็มเป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นพระภิกษุ - สามเณร ได้ปิดทองเป็นลำดับต่อมา

ถึงลำดับสุดท้ายสาธุชนได้นำแผ่นทองที่อธิษฐานจิตแล้วทยอยเข้าไปปิดลวบนเสาเข็มด้วยเวลาไม่นานนัก เสาเข็มทั้งต้นก็มีสีทองสว่างไสว ด้วยแผ่นทองกลั่นแล้วด้วยใจที่ผ่องใสของลูกหลานคุณยาย ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ที่จะสานฝันคุณยายเรื่องกาสร้างหอฉันให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

 

ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสร้างหอฉันคุณยาย

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๖

เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๙๔ ปี ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๖ ลูกหลานคุณยายพร้อมใจกัน เดินทางจากทุกสารทิศ มารวมกันที่บริเวณสร้างหอฉัน เพื่อจะบอกความในใจกับคุณยาย และร่วมกันตอกเสาเข็มต้นแรก สานฝันคุณยายเพื่อปลดความกังวลเรื่องการขบฉันของพระภิกษุ- สามเณร

พิธีตอกเสาเข็มเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส และพร้อมจะรองรับบุญในครั้งนี้ หลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อกดปุ่ม เพื่อให้ปั่นจั่นตอกเสาเข็มลงสู่พื้นดิน ท่ามกลางเสียงสวดชยันโตของคณะสงฆ์ เมื่อคณะสงฆ์สวดชยันโตจบแล้ว สาธุชนพร้อมใจกันสวดบทสรภัญญะสรรเสริญพระคุณของคุณยาย ขณะที่เสาเข็มสีทองกำลังเคลื่อนลงสู่แผ่นดิน

เมื่อเสาเข็มสีทองถูกตอกลงไปได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว มีการบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อไว้เป็นเครื่องระลึกถึงบุญใหญ่ครั้งนี้

 

พิธีอัญเชิญหลังคาหอฉันคุณยาย

อาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ . ศ . ๒๕๔๖

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน หลังจากเสร็จพิธีทั้งภาคเช้าและบ่ายจากสภาธรรมกายสากลแล้ว สาธุชนทยอยเดินทางสู่สถานที่ก่อสร้างหอฉันคุณยายาอาจารย์ ในเวลาประมาณ ๑๗ . ๐๐ น พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ( หลวงพ่อธัมมชโย ) เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอีกครั้งก่อนประกอบพิธีอัญเชิญหลังคา เมื่อถึงเวลาสว่าง พระเดชพระคุณหลวงพ่อกดปุ่ม ปั้นจั่นใหญ่ทำงานยกแผ่นหลังคาสีทองลอยสูงขึ้นไปในอากาศ แล้วค่อย ๆ หย่อนลงตรงส่วนที่ว่างอยู่เพียงครู่เดียว หลังคาหอฉันก็ประกบกันเรียบสนิท

จากนั้นจึงนำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และถ่ายภาพร่วมกับสาธุชนเป็นภาพประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นไม่มีวันลืมเลือน .

 

สถาปนาหอฉัน และสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย

วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๗

ถวายภัตตาหาร สานมโนปณิธานคุณยาย

วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๗ วันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๙๕ ปีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ลูกหลายคุณยายมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชีวิต ร่วมกันสร้างบุญถวายคุณยาย แต่สุดท้ายบุญทั้งหลายย่อมได้ที่เรา

มโนปณิธานของคุณยายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ- สามเณรอย่างเพียบพร้อม เพื่อไม่ให้ท่านต้องเป็นกังวลในเรื่องการขบฉัน จะได้มีเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสอนตนเองและญาติโยมอย่างเต็มที่

ในวันนี้บุญงบแรกของวันคล้ายวันเกิดคุณยาย คือการได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุ- สามเณร ณ สภาธรรมกายสากล ( หลังคาจาก)

 

สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย

ด้วยคุณยายท่านเป็นคนขยันและรักความสะอาดอย่างยิ่ง ความสะอาดที่ได้ระดับมาตรฐานคุณยาย ได้รับการถ่ายทอดจากท่านด้วยการสอนและการที่ท่านลงมือทำให้ดูเป็นแบบอย่าง คุณยายท่านสอนว่า “ ถ้าเรื่องหยาบยังทำไม่ละเอียด แล้วเรื่องละเอียดจะละเอียดได้อย่างไร”

การสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ด้วยการดูแลเสนาสนะข้าวของเครื่องใช้ ให้สะอาดเอี่ยม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดีที่สุดนี่เอง คือเป็นเคล็ดลับของการนั่งสมาธิได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังที่หลายคนเคยมีประสบการณ์กับตนเอง หลังจากได้รับบุญกันมาบ้างแล้ว

เป็นที่มาของบุญงบที่สองของวันนี้ คือ การรับบุญทำความสะอาดหอฉัน สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ภาพที่เห็นล้วนนำมาซึ่งความประทับใจ

เปิดม่านมงคล พบคุณยาย

จากนั้นเมื่อถึงเวลา ๑๗. ๐๐ น ลูกหลานคุณยายพร้อมกัน ณ หอฉันคุณยายฯ ลานกว้างภายใต้โดมเจดีย์น้อยที่พวกเราได้มีส่วนร่วมกันสร้าง ร่วมกันดูแลปัดกวาด เช็ดถู ปูลาดอาสนะด้วยมือตนเอง

เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำลูกหลานคุณยายสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส

จนกระทั่งถึงเวลาสว่าง พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวเชิญคณะเจ้าภาพจำนวน ๓๐๐ ท่าน ผู้แทนลูกหลานคุณยายประจำแทนทั้ง ๗๕ แท่น เพื่อกดปุ่มม่านมงคล รูปคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านกลางเสียงเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์

หลังม่านมงคลสีขาวถูกเปิดออก คือให้เห็นรูปคุณยายที่ล้อมรอบด้วยกรอบขนนกยูงเลื่อมลายละเอียด สีเขียวมรกต และรัศมีทองอร่าม ลูกหลานคุณยายพร้อมกันสวดบทสรรเสริญคุณยายทำนองสรภัญญะบูชาคุณยาย จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

วันคล้ายวันเกิดปีที่ ๙๕ ของคุณยายปีนี้ ลูกหลานยายตั้งใจจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องภัตตาหาร การขบฉันของพระภิกษุ- สามเณรแทนคุณยาย สืบต่อไป

การสร้างหอฉันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวว่า เป็นบุญสถานที่สร้างบารมี ถ้าหากเราตั้งใจสร้างกันให้เต็มที่เต็มกำลัง ก็เท่ากับว่า เราได้สร้างผังชีวิตใหม่ในอนาคต คือผังรวยนิรันดร์พร้อมหน้ากัน ได้สร้างมหาทานบารมี ที่เป็นมหาสังฆทานถวายแด่สงฆ์ที่มาจากทั่วทั้ง ๔ ทิศ ซึ่งเป็นบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปมาณัง

ศาสนสถานหอฉันสานฝันของคุณยายแห่งนี้ เป็นความตั้งใจของคุณยายก่อนที่ท่านจะละสังขาร ซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้น ท่านได้เลี้ยงพระ เลี้ยงสามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนผู้มีบุญทุกคน จะมาเท่าไรท่านก็จะเลี้ยงให้หมด ให้เขาได้อยู่เย็นเป็นสุข มีกำลังเอาไปสร้างความดี ท่านจึงปรารถนาอยากจะให้สิ่งนี้บังเกิดขึ้น .

 

 

สุพัฒนะ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019531528155009 Mins