อายุพระศาสนา

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2565

m800x1200%20%283%29.jpg

อายุพระศาสนา 


               เราเคยได้ยินโบราณท่านว่า “อายุพระพุทธศาสนาจะอยู่คู่โลกไปถึง ๕,๐๐๐ ปี ตอนนี้อยู่ในช่วงกึ่งพุทธกาลคือ ๒,๕๐๐ ปีเศษ” ความจริง ความเข้าใจตรงนี้คลาดเคลื่อนไปหน่อย
.
ที่ถูกคือ พระพุทธองค์ตรัสว่า คำสอนของพระองค์จะอยู่ได้นานแสนนาน ตราบที่ชาวพุทธแต่ละคนยังบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรหรือสอนตัวเองได้ และช่วยกันสอนผู้อื่นต่อ ๆ กันไปด้วย ถ้าทำอย่างนี้ จะอยู่อีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปี ก็อยู่ได้ ไม่ใช่แค่ ๕,๐๐๐ ปี
.
แต่ตรงกันข้าม ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติแล้วแต่ไม่เป็นครูให้คนอื่น ไม่เป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่น ถ้าอย่างนั้น คำสอนของพระองค์ก็มีโอกาสที่จะหมดไป ภายในปี ๒ ปีนี้ก็ได้ ไม่แน่นอน
.
เพราะฉะนั้น เมื่อเราเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว จากการที่ได้มาปฏิบัติ และถึงแม้จะเพิ่งเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ของพระธรรมขั้นต้น แต่เราก็รู้ว่าทรงคุณมหาศาลกับพวกเรา
.
เมื่อรู้แล้วก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติ แล้วเป็นกัลยามิตรนำไปบอกต่อแก่ชาวโลก สอนลูกศิษย์ลูกหลานของเราต่อ ๆ กันไป แล้วพระศาสนาจะอายุยั่งยืน

๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.034045883019765 Mins