พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจุดประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2565

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015355348587036 Mins