ลืมอดีตที่ผิดพลาด กรรมจะหายไปไหม

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2565

Capture21b.jpg

ลืมอดีตที่ผิดพลาด กรรมจะหายไปไหม

            คําถาม :อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด หมายความว่ากรรมที่ทํามาจะหายไปหรืออย่างไรค่ะ
 

            พระอาจารย์ : กรรมที่ทำมาแล้วจะไม่หายไปไหน แต่กรรมมันฟุ้งได้นะคุณโยม ถ้าเราทําความดีไปแล้ว เราระลึกนึกถึงบ่อยๆ นึกถึงแล้วใจชุ่มชื่น ได้ทําบุญตักบาตร ได้ช่วยเหลือคนที่เค้าล่าบาก เรานึกถึงแล้วเราสบายใจ นึกบ่อยๆบุญก็เพิ่ม เพราะว่าการทําบุญหรือทำบาป มันมีทางกาย วาจา และใจ ที่ว่า มโนกรรม วจีกรรมและกายกรรม การที่เราระลึกนึกถึงก็เป็นมโนกรรมอย่างหนึ่ง ถ้าทำดี นึกถึงเรื่องดี บุญก็เพิ่มเป็นมโนกรรมด้านบวก แต่ถ้าเราไปทำบาปแล้วเราไปนึกอีก ก็เหมือนกับเป็นการซ่ามโนกรรมเข้าไป บาปมันก็เพิ่ม ฉะนั้นที่บอกว่า อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดก็คือ อย่าไปซ้ำเติมมโนกรรมในเรื่องไม่ดีขึ้นมาอีก

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019585231939952 Mins