สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๑ ไปเป็นทีม

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2565

22-7-65-5-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๑

             ไปเป็นทีม : การที่เราจะไปสู้รบตบมือกับพญามาร เราต้องเท่าเทียม ทัน กันทั้งทีมเท่านั้น ฝ่ายมรรคผลจะไปอย่างนอแรดคือ ไปแบบเดี่ยวๆ แต่การที่จะทำวิชชานั้นต้องไปทั้งตัว คือ หมดทั้งตัว

              เรื่องตอบตามกัน : อย่าตอบตามกันให้เอาประสบการณ์ของเราเป็นเกณฑ์ ไม่เหมือนเรื่องหยาบ ๆ ที่เราต้องช่วยกันเป็นทีม เช่นการยกเก้าอี้ ต้องยกพร้อม ๆ กัน ว่าอย่างไรว่าตามกัน เป็นต้น ส่วนเรื่องประสบการณ์ภายในเป็นเรื่องของเรา แต่ละรูปให้ตอบตามความเป็นจริง

              เรื่องศูนย์กลางกาย : ถ้าเรารักตัวเอง ก็ให้เรารักศูนย์กลางกาย คือ อย่าทิ้งศูนย์กลางกาย ให้อยู่กับศูนย์กลางกายตลอดเวลา

              ไม่มีกำแพง : การปฏิบัติธรรมให้เราทำความรู้สึกว่า ไม่มีฝาผนังคือ ให้เราทำในทุก ๆ อิริยาบถ ให้สังเกตว่า ตอนไหนเราสบาย ก็ให้เอาตอนนั้นเป็นเกณฑ์ เมื่อมีความรู้สึกตึงเมื่อไร ก็ให้ลืมตา แล้วค่อย ๆ หรี่ตาลง ให้สังเกตดูให้ดี เวลาผ่านไปเร็วในการนั่งสมาธิ นั่นแสดงว่า เราได้ความสุขจากการนั่งสมาธิในระดับหนึ่งแล้ว

                สมณะที่แท้ : ชีวิตของสมณะที่แท้จริง คือ การปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติธรรมก็คือ การที่เรามีจิตหยุดนิ่ง ไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอกตัว

                ผังมีอยู่แล้ว : ทุกรูปมีผังของการเข้าถึงพระธรรมกายด้วยกันทุกรูป เพียงแต่ชาตินี้เราต้องมาปรับปรุงใหม่ เพราะเราทำงานหยาบมา จึงมีความรู้สึกว่า ต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งใหม่ อย่าตั้งใจมาก เพราะธรรมะภายในมีอยู่ในตัวของเราแล้ว เพียงแต่เราทำหยุดนิ่ง อย่างสบาย ๆ ให้สังเกตให้ดี จับอารมณ์สบายให้ได้ การที่เรานั่งธรรมะได้ในระดับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราแล้ว เน้นให้มีความสุขที่เกิดจากสมาธิ ส่วนการเห็นนั้นเป็นเรื่องรอง เพราะจริง ๆ แล้ว เมื่อสมาธิเกิด ดวงหรือองค์พระก็จะปรากฏให้เราเห็นเอง

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม 1

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.006036118666331 Mins