ต้องไม่มีความกังวลนะ ตรงนี้สำคัญเราลองวัดตัวเราเองดูนะว่า เราติดอะไรไหม? เราลองนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์
...อ่านต่อ
การปรับกาย ปรับใจ ต้องทำทุกรอบ โดยเอาตัวเราเป็นเกณฑ์ เป็นครูเราแสวงหาความพอดีว่า แค่ไหนพอเหมาะ พอดีลองปรับดูทั้งร่างกายและจิตใจ
...อ่านต่อ
มาอยู่กับหลวงพ่อแล้ว อย่าให้หายใจฟรี ให้ได้อะไรกลับไปบ้าง ให้รู้เรื่องราวของเราไปบ้าง หลวงพ่อพยายามหาวิธีที่จะบำรุงสังขารขันธ์ ๕ ของลูกทุกคน
...อ่านต่อ
ถ้ายังเฉย ๆ แสดงว่า มีลุ้นลึก ๆ ลุ้นเพราะมันเห็นไม่ชัด ที่ไม่ชัดเพราะมีลุ้น มันยังหยุดไม่สนิท ถ้ายังไม่พร้อม ให้กลับไปตรงจุดที่พร้อมก่อน ตรงจุดที่เราชอบ นิ่งไปตรงกลางอย่างเดียว
...อ่านต่อ
สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ ต้องเป็นสภาพใจที่ไม่ติดอะไรเลย ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ และสภาพใจที่ไม่อยากได้อะไรเลย
...อ่านต่อ
เราก็ต้องนำใจมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งมีอยู่ตำแหน่งเดียว คือฐานที่ ๗ จึงจะสามารถขับ
...อ่านต่อ
อย่าไปท้อนะลูกนะ ค่อย ๆ ฝึกไป แล้วหมั่นสังเกต เราเคยทำยังไง รวมใจให้นิ่งแน่นแล้วทำซ้ำ ๆ ต้องไม่หนีหลักที่เคย
...อ่านต่อ
โลกภายนอกเป็นโลกแห่งจินตนาการ แต่โลกภายในนั้นไม่เหมือนกัน เราไม่ต้องใช้ความคิด (พระลูกชาย: พอกำลังนั่งดี ๆ ก็สัพเพฯ พอดี)
...อ่านต่อ
(พระลูกชาย: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับภาพภายใน ๕๐% ๖๐% ๗๐% หรือเป็น ๑๐๐% มันต่างกันยังไงครับ) มันจะรู้เองแหละ
...อ่านต่อ
เราเป็นพระ ให้คิดแบบพระ พูดแบบพระ และทําแบบพระ ทำแค่ ๓ อย่างนี้เท่านั้น
...อ่านต่อ
เดี๋ยวจะยกชั้นทั้งองค์กร เพราะทุกคนทิ้งชีวิตมาอยู่ในองค์กร ต้องไปศึกษาวิชชาธรรมกายให้ได้ อย่างน้อยก็ระดับหนึ่ง ในระดับที่ไปศึกษาได้ ไปรู้ไปเห็นได้ว่า
...อ่านต่อ
ต้องนิ่งอย่างเดียว แรก ๆ มันจะไม่สุข ไม่ทุกข์ ตอนนี้เราอยู่ขั้นนี้
...อ่านต่อ
ใครมีฟังบ้าง (พระลูกชาย: มันแทรกเข้ามาเองครับ) นั่นแสดงว่า เราไม่ได้อยู่กับองค์พระตลอดเวลา
...อ่านต่อ
เห็นภาพภายในยังไม่ชัด เราจะขยักไว้ทำไมล่ะ
...อ่านต่อ
เราต้องนิ่งแน่น นุ่มนวล ขอให้มีความบริสุทธิ์อยู่ภายใน และไม่วิตกกังวล ไม่ติดหยาบ ไม่ติดอะไรเลย แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปภายในเอง
...อ่านต่อ
หลับตาเลย ปล่อยใจในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง อย่างเบา ๆ สบาย ๆ ดื่มกินความสุข สุขุมลุ่มลึกตามลำดับ จากช้า ๆ ชัด ๆ พอควบคุมได้ จะเร็ว นิ่งในนิ่งไปเรื่อย ๆ
...อ่านต่อ
หยุดแรก....เราต้องฝึกหยุดให้สมบูรณ์ในทุกขั้นตอนต้องมีความสุขความบริสุทธิ์ตามที่บอกไว้ มีความสว่าง มีความมั่นใจ แจ่มแจ้งรู้แจ้งแทงตลอด
...อ่านต่อ
หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนเป็นแบบคุณยายอาจารย์ฯ แต่ลูกทุกคนต้องทำอย่างคุณยาย
...อ่านต่อ
ถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายจริงได้จึงจะทำวิชชาได้เหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ตั้งมั่น นิ่งแน่น ชัด ใส สว่าง มันต้องบริบูรณ์
...อ่านต่อ
การศึกษาวิชชาธรรมกายนั้น ก็แปลว่า....ในตัวเรานั้นต้องมีแต่พระธรรมกาย ไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาเจืออยู่ในใจ เราจึงจะศึกษาวิชชาธรรมกายได้
...อ่านต่อ
อย่าตั้งใจมากจนเกินไป อย่ากังวล อย่าชะล่าใจ ประมาทปล่อยใจไปที่อื่น ฝึกฝนในทุกหนทุกแห่ง ยังขาดความหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ คือความสุข
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล