หมั่นสังเกต สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๕๒

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2565

22-9-65-3-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๕๒
 

             หมั่นสังเกต : อย่าไปท้อนะลูกนะ ค่อย ๆ ฝึกไป แล้วหมั่นสังเกต เราเคยทำยังไง รวมใจให้นิ่งแน่นแล้วทำซ้ำ ๆ ต้องไม่หนีหลักที่เคย
บอก ใจต้องไม่ติดอะไรเลย ให้ใสๆ เกลี้ยงๆ บริสุทธิ์ ให้ติดแต่ธรรมะ ติดแต่กลางอย่างเดียว

 

              ลองไปทบทวนตัวเอง : ว่าวิธีการ ไม่ใช่จําอารมณ์นะ จำวิธีการที่จะทำให้เราไปถึงจุดที่เราพอใจได้ ลูกลองไปทบทวนดูนะ สังเกตดูว่า เราให้เวลากับศูนย์กลางกายแค่ไหน เรามีอุปกิเลสที่เป็นมลทินของใจไหม มีลุ้นไหม หรือว่าเราประมาท ลองไปทบทวนดู เพราะ ณ จุดนี้ลูกต้องนิ่งแน่นมากกว่านี้ เพราะที่ลูกตอบหลวงพ่อว่า เคยทำได้บางครั้ง แต่ไม่ทุกครั้ง เพราะตอนนี้เราไม่มีเรื่องหยาบที่เป็นเครื่องกังวลของใจ นอกจากจะไปหามา ก็เป็นสัปปายะทั้งหมดแล้วก็แก้ไข ปรับปรุงด่วนเลย หลวงพ่อยืนยันว่า ลูกทั้งหมดได้แน่นอน
 

              ชีวิตที่ดีที่สุด : หลวงพ่อขอยืนยันว่า ชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุด เหมาะสมกับชาวโลกที่สุดเลย เพราะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล มีเวลาสำหรับแสวงหาความรู้ภายในที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มีไว้สำหรับแสวงหาความสุขที่มีมากกว่าความสุขที่มาจากลาภ ยศ สรรเสริญ อย่างที่มนุษย์เข้าใจกัน
 

                ต้องนั่งจนเกิดความมั่นใจ : ต้องนั่งจนเกิดความมั่นใจ และเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาได้ กล้าที่จะไปอธิบาย และยืนยันกับคนทั้งโลกได้ว่าวิชชาธรรมกายมีจริง อย่างมหาทุคคตะยืนยันกับพระอินทร์ว่า พระรัตนตรัยมีจริง พอพระอินทร์ถาม มหาทุคคตะถามกลับ ท่านเป็นใคร ไปไกล ๆ เลย มหาทุคคตะได้เป็นพระโสดาบันแล้ว ไม่มีความรู้สึกว่า ตัวเองยากจนเลย พระอินทร์จะเอาสมบัติมาล่อก็ไม่สำเร็จ
 

               ยิ่งเร็วยิ่งชัด : การเห็นพระภายในนั้นมหัศจรรย์มาก เหมือนอย่างนั่งรถ ๑๕๐ ก.ม. ต่อช.ม. เห็นอะไรก็ไม่ชัดหรอก แต่การเห็นข้างใน ยิ่งเร็วยิ่งชัด เร็วกว่าแสงยกกำลังสอง ยกกำลังสาม ยิ่งชัดมากขึ้น เวลาดูองค์พระ ให้ดูเหมือนดูดวง ไม่ต้องไปเก็บรายละเอียด ดูแบบช่างมัน
 

                คลายความผูกพัน : พระโพธิสัตว์ท่านเสวยสุขอยู่ในวัง มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อม ท่านยังสละออกบวชได้ พอเกิดความเบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจก็ไม่ไปติดในสิ่งเหล่านั้น ท่านมีมากกว่าเราอีก ท่านยังสละได้


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๑


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0037482817967733 Mins