ขับเคลื่อนใจให้หยุดนิ่ง สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๕๓

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2565

22-9-65-2-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๕๓
 

              ขับเคลื่อนใจให้หยุดนิ่ง : เราก็ต้องนำใจมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งมีอยู่ตำแหน่งเดียว คือฐานที่ ๗ จึงจะสามารถขับเคลื่อนใจให้หยุดนิ่งได้ เปรียบเหมือนสารถีที่อยู่ในตำแหน่งของพวงมาลัย ซึ่งรถหนึ่งคันจะมีตำแหน่งเดียวที่จะสามารถขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าได้
 

              ไม่ยินดียินร้าย : เส้นทางสายกลาง ใจต้องเป็นกลาง ๆ ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยินดีก็ไม่ได้...ยินร้ายก็ไม่ได้...นิ่งเฉย ๆ ทำใจให้เป็นกลาง ๆ ทำเหมือนไม่ได้ทำ ทำอย่างนี้ แล้วธรรมะจะก้าวหน้า
 

               มรรคมีองค์ ๘ : ปัญญา คือ ความรอบรู้ มรรคมีองค์ ๘ สำคัญที่สัมมาสมาธิ ทั้ง ๗ ข้อแรกเป็นแต่เพียงเครื่องสนับสนุนเท่านั้น ใครที่อยากจะมีชีวิตที่หลุดพ้น ก็ต้องทำ ๗ อย่างนี้ก่อน แต่ยังหลุดพ้นไม่ได้ถ้ายังไม่ทำสัมมาสมาธิ สมาธิเท่านั้นจึงจะดับทุกข์ได้ กายที่ใหญ่กว่าซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่า ที่ซ้อนได้เพราะละเอียดกว่า เหมือนกับเมล็ดโพธิ์ที่รวมเอากิ่ง ก้าน ใบ ดอกทั้งหมดไว้ในเมล็ดเดียว
 

                อย่ากลัวช้า : อย่ากลัวช้า กลัวไม่ทันพรรคพวก อย่าบีบคั้นตัวเอง หลวงพ่ออยากให้ลูก ๆ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย อาจจะช้าในตอนนี้ อาจจะไม่ทันใจเรา แต่ถ้าเรานิ่งแน่นอย่างสมบูรณ์ นุ่มนวลควรแก่การงาน มีความสุขอย่างแท้จริงมันจะใช้ได้ไปตลอดเส้นทางเลย ตรงนี้มันไม่ใช่อุปสรรคของเรา อุปสรรคของเรา คือ ทำไม่ถูกวิธี กับขาดความเพียร และทำไม่ต่อเนื่อง ทั้งนอกรอบในรอบ เราต้องมีความสุข

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.098390952746073 Mins