ยิ่งง่ายยิ่งถูกวิธี สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๙

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2565

4-8-65-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๙


ยิ่งง่ายยิ่งถูกวิธี : ตลอดเส้นทางการสู้รบตบมือกับพญามารต้องมีความสุขและเบิกบานตลอด ข้อสังเกตในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธี คือ นั่งแล้วต้องรู้สึกว่า ง่าย ง่ายขึ้นเรื่อยๆ เป็นง่ายๆ ง่ายที่สุด ง่ายกว่าง่ายที่สุดไปเรื่อยๆ อย่างนี้ถึงจะถูกต้อง แต่ถ้านั่งแล้วรู้สึกยาก ยากขึ้น ให้ไปล้างหน้าล้างตา กินโอเลี้ยงก่อน แล้วค่อยกลับมานั่งใหม่
 

หลวงพ่อนำอธิษฐานจิต : ให้เรานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้เราไปอยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะ หยุดนิ่งอย่างเบา ๆ สบาย ๆ นึกถึงท่าน นึกไปเรื่อย ๆ อย่างเบา ๆ สบาย ๆ ให้ใจเราหยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง แตะเบา ๆ ที่กลางกายของเรา และกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เรานึกได้ อย่างสบาย ๆ ใจเราจะได้หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ เบา ๆ สบาย ๆ ไม่มีลุ้นเลย สว่างในสว่าง สว่างในสว่าง อย่างเบา ๆ สบาย ๆ ขยาย ย่อ ไปพร้อม ๆ กัน ชัดขึ้นมาอย่างเบา ๆ สบาย ๆ อย่าไปตั้งใจมาก เมื่อใจเราตั้งมั่นดีแล้ว ก็นึกอธิษฐานจิต ขออานิสงส์อานุภาพแห่งบุญ ที่เกิดจากการบูชาหลวงปู่นี้ ให้พวกเราและตัวของเราเองมีความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ให้กาย วาจา ใจ ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ รองรับวิชชาธรรมกาย ให้เราได้เข้าถึงวิชชาธรรมกายได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ ให้รู้ญาณของเราแม่นยำ ไม่ให้มีผิดเพี้ยนเลย จะรู้จะเห็นอะไร ก็ให้รู้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริง โดยไม่มีอะไรมาปรุงแต่ง ให้รู้ญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์ ให้ถูกต้องแม่นยำ โดยไม่มีอะไรมากำบังเราได้เลย ให้ถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ ให้รู้ญาณแม่นยำ ให้เราได้บรรลุวิชชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายง่ายดาย ด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ และมโนปณิธานที่จะปราบมารประหาณกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ธรรมใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณหลวงปู่ และคุณยายอาจารย์ฯได้บรรลุให้เราได้บรรลุธรรมนั้น ให้เราหลุดพ้นจากการติดข้องในลาภสักการะ ความอยากเด่น อยากดัง เป็นต้น สิ่งที่ทำให้เกิดมลทินของใจ สิ่งที่ขัดข้องทั้งหลาย ให้มลายหายสูญไป อย่าได้เกิดขึ้น
กับใจของเรา ให้เราได้ศึกษาวิชชาธรรมกายอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ในการประพฤติพรหมจรรย์ ให้มีความบริสุทธิ์ ให้แตกฉานวิชชาทั้งหมดเลย อธิษฐานซ้ำ ๆ อย่างนี้ไป ถ้านิ่ง ๆ ถูกส่วนจะถูกดูดวูบเข้าไปเลย ตกศูนย์ไปเลย ให้ใส ให้สว่าง ตรงกลางของกลางอย่างเบาๆ สบายๆ

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.034314831097921 Mins