ทางลัดที่สุด คือ หยุดนิ่ง สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๕๘

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2565

30-9-65-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๕๘
 

              ทางลัดที่สุด คือ หยุดนิ่ง : ต้องไม่มีความกังวลนะ ตรงนี้สำคัญเราลองวัดตัวเราเองดูนะว่า เราติดอะไรไหม? เราลองนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ที่ท่านไม่ติดอะไรเลย ไม่ติดยากกว่าติดนะ ทุกอนุวินาทีมีคุณค่าต่อการศึกษาวิชชาธรรมกาย ถ้าเราได้อารมณ์ที่ไม่ติดอะไรเลยจะง่าย ทางลัดที่สุด คือหยุดกับนิ่งอย่างเดียว เราต้องทิ้งอารมณ์ทุกอย่าง บางคนมานั่งธรรมะ ก่อนบวชก็แสวงหาอะไรต่าง ๆ มีรถ มีบ้าน ก็ยังไม่ใช่ แต่ตอนนี้พบแล้ว เพราะได้อารมณ์ความสุขจากภายใน

             นิพพานเป็นเยี่ยม : ดูชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระองค์ผ่านชีวิตทุกระดับมาแล้ว แม้แต่การเกิดในอบายภูมิก็เคยเกิด ในสุคติภูมิก็เกิด เป็นมนุษย์ก็เป็นมาทุกระดับตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ เป็นพระราชาธรรมดา เป็นพระราชาประเทศราช หรือเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่กระทั่งเป็นมหาเศรษฐีธรรมดา ไล่เรื่อยมาจนถึงยาจก วณิพก ก็เคยเป็นมาหมดแล้ว ท่านก็สรุปชีวิตของท่านว่า ไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าพระนิพพาน ควรแสวงหาพระนิพพานอันเป็นเยี่ยม ท่านจึงได้สละทรัพย์ทุกอย่าง ตั้งแต่อวัยวะแม้กระทั่งชีวิต เพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมะภายใน เข้าถึงดวงธรรม เข้าถึงความจริงของชีวิต นี่เราดูท่านเป็นตัวอย่างนะลูกนะ


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0057100971539815 Mins