ผู้ไม่ใช่มิตร

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2547

 
 
 
 
คนที่พบหน้ากับแล้วไม่ยิ้มให้ ๑
คนที่ไม่แสดงความยินดีตอบ ๑
คนที่ไม่สบตาด้วย ๑
คนที่ประพฤติตรงข้ามเสมอ ๑
คน ๔ ประเภทนี้ พึงรู้ว่ามิใช่มิตร

 

มิตตามิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๔๓

 

 Total Execution Time: 0.0011614481608073 Mins