เชื่อใจกัน

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2546

 

 

 

ไม่ควรคบหาคนที่ปราศจากความเชื่อใจกัน
ซึ่งเป็นดุจบ่อน้ำที่แล้งน้ำ
แม้ถ้าจะขุดบ่อนั้น
ก็จะพบแต่น้ำที่มีกลิ่นโคลน

 

มหาโพธิชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๓๐

 Total Execution Time: 0.0011505683263143 Mins