วาจา

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2546

 

 

 

ถ้อยวาจาของคนอื่นๆ
ผู้ใดเชื่อถือเป็นจริงเป็นจัง
ผู้นั้นจะต้องพลันแตกจากมิตรสหาย
และจะต้องประสบเวรภัยเป็นอันมาก

 

วัณณาโรหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๖๔

 Total Execution Time: 0.0053093353907267 Mins