ถอนเหตุแห่งทุกข์

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2550

 

 

บุคคลถูกลูกศรใดแทงแล้วย่อมแล่นไปทั่วทิศ

ถอนลูกศรนั้นแล้ว ย่อมไม่แล่นและไม่จม

 

ข. มหา. ๒๙/๕๐๑

 Total Execution Time: 0.0011394500732422 Mins