การให้แก่คนไม่ควรให้

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2546

 

ให้ของแก่คนไม่ควรให้
คนที่ควรให้กลับไม่ยอมให้
เมื่อได้รับความวิบัติเพราะอันตรายต่างๆ
จะไม่ได้เพื่อนช่วยเหลือ

 

มหาอัสสาโรหชาดก ขุ. ชา. ๒๗/๕๐๖

 Total Execution Time: 0.004433552424113 Mins