ผู้เศร้าโศก 1

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2546

 

คนที่เศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้ว
ก็เหมือนกับเด็กที่ร้องให้อยากได้ดวงจันทร์ที่โคจรอยู่นั่นเอง

 

อุรคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๒๖

 Total Execution Time: 0.0042284846305847 Mins