ชาตินี้จึงหลังโก่งค่อมคด

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2565

21-10-65-1-b.jpg

เหตุต้น  - ผลกรรม 

เหตุใด : ชาตินี้จึงหลังโก่งค่อมคด

ผลจาก : ชาติก่อนยิ้มเยาะนักพรต คนไหว้พระ

 

Why are you humpback in this life?

Because you used to sneer the monk who pay respect to God.

 

今生駝背為何因?
前世笑了拜佛人。

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014363328615824 Mins